АЕРОЗОЛЬНЕ ПОЖЕЖОГАСІННЯ

Установки аерозольного пожежогасіння відносяться до об'ємних засобів боротьби з вогнем. Вони мають переваги традиційних вогнегасних речовин — газів (висока проникаюча здатність) і порошків (висока ефективність гасіння й простота зберігання). У той же час аерозолі мають ряд незаперечних переваг. Це, насамперед, відсутність токсичних і екологічно небезпечних продуктів виділення, які утворяться при застосуванні хімічно активних галоїдовуглеводнів. Очевидною перевагою аерозолю в порівнянні зі звичайним порошком є його висока проникаюча здатність і відсутність швидкого осідання суспензії. У цей час вітчизняними підприємствами випускається кілька серій установок аерозольного пожежогасіння. Всі вони використовують однаковий принцип формування аерозолю, заснований на процесі спалювання деяких твердих хімічних складників. В  результаті цього утворюється струмінь гарячої суміші газів і твердих мікрочастинок, які, заповнюючи об'єм, гасять полум'я.